EU Diplomacy and the Israeli–Arab Conflict, 1967–2019


Edinburgh University Press, 2020


Review

Anders Persson has provided an indispensable resource chronicling the evolution of European policy towards the Israeli-Palestinian conflict over the past fifty years. His in-depth research recounts the EU’s quest to become a ‘player’ in Middle East peacemaking, documenting the challenges and missed opportunities it has encountered along with the way.

Hugh Lovatt, European Council on Foreign Relations

Also reviewed here


The EU and the Israeli-Palestinian Conflict, 1971-2013: In Pursuit of a Just Peace


Lexington Books, 2014

Mellan krig och fred i Israel/Palestina


Författare: Karin Aggestam, Anders Persson, Lisa Strömbom
Studentlitteratur, 2014

Hur kan vi förstå och förklara den israelisk-palestinska konflikten som pågått i mer än hundra år och som ofta beskrivs som djupt rotad och svårlöst? På vilket sätt har konflikten förändrats över tid? Vilken betydelse har stormaktspolitik, territorium och nationalism för konfliktens dynamik? Vilka diplomatiska medlingsförsök och fredsbyggande insatser har gjorts av det internationella samfundet under fredsprocessens gång? Vilka är de största hindren för att skapa en varaktig fred mellan israeler och palestinier? Dessa är några av de frågor som analyseras i denna bok utifrån tre övergripande perspektiv: konfliktanalys, identitetspolitik och konfliktlösning. Boken ger en bred översikt av de krig som utspelats sedan staten Israels bildande och hur parternas identitet och relationer utvecklats. Den diskuterar även de senaste årtiondena av fredsförhandlingar och fredsbyggande. Författarna avslutar med att blicka framåt och presenterar ett antal konfliktlösningsförslag.

 


Defining,Securing and Building a Just Peace : The EU and the Israeli-Palestinian conflict


Lund University Press, 2013

My PhD thesis available for free download