DN Kultur 17/6

Ny rapport om hur Israel-Palestinakonflikten påverkar antisemitism i Sverige

https://www.gu.se/sites/default/files/2021-05/Rapport%209%2C%20Anders%20Persson.pdf

Min nya rapport uppmärksammas av Per Gudmundson i Bulletin 13/6